Pro to si přišli také žáci Speciální školy při Dětském domově v Dlažkovicích. Přestože jde většinou o měně nadané děti, na vysvědčení nechyběly také samé jedničky.

V současné době profiluje každá základní škola v okrese svůj vlastní rámcový vzdělávací plán, díky kterému se jednotlivé školy mírně odlišují ve svém zaměření. Kromě toho kladou rámcové vzdělávací plány důraz na schopnost logicky myslet, nacházet souvislosti, komunikovat.