„Ještě před zřícením bylo zdivo zpevněno, ale stejně po několika měsících došlo k jejímu částečnému sesuvu. Od té doby se tu nic nedělalo. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl informován o tom, že se z torza uvolňují kameny a může dojít ke zranění návštěvníků hřbitova. Zakonzervování zdiva a provizorní řešení nakonec stálo pět milionů korun a vydrželo asi jen půl roku. Na hřbitov je volný přístup na vlastní nebezpečí. Přestože pozemek je církve, o hřbitov se staráme, vždyť jsou na něm pochováni naši občané," říká starosta Lovečkovic Radek Černý.

„Zvonice v Mukařově je skutečně v majetku státu s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proti konstatování, že stav zvoničky ohrožuje návštěvníky hřbitova, se musíme ohradit, není tomu tak. Zbytek stavby zřícené gotické stavby byl na základě posudků statika v roce 2009 stabilizován, později náš úřad provedl další stavební úpravy zdiva a omítek," namítá Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Nyní je zdivo bývalé zvonice v takovém stavu, že nikoho neohrožuje," odpověděla na dotaz Deníku Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Církev doposud o vydání zvonice podle zákona č. 428/2012 Sb. nepožádala. Po uplynutí lhůt stanovených zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi bude tato stavba podle vyjádření Marie Ševelové realizována v souladu se zákonem o majetku státu.

Kuriozitou mukařovské zvonice je, že se z ní zachoval zvon. Armáda v době válek zrekvírovala pouze zvony z vedlejšího kostela a sousední zvonici vynechala. Dnes je zvon instalován v kostele v nedalekých Verneřicích. Uchovány jsou v Zubnicích a v Lovečkovicích zbytky kamene a dřevěné konstrukce zvonice. Kostel byl po válce dlouho nevyužíván a posléze zbourán.