V současné době má Falco působnost ve 13 správních obvodech Ústeckého kraje a ve dvou na Českolipsku a patří k největším v Česku. O zbylé regiony v Ústeckém kraji se dělí se zooparkem Chomutov. V současné době má stanice nejvíc práce, a to v souvislosti s pohybem mláďat, která se často zatoulají od matky a hlásí se k ní voláním. Mnozí lidé si myslí, že takové mládě se ztratilo, a snaží se ho odchytem zachránit a předat právě do stanice.

„To je však špatně, mláďatům se tak spíš uškodí, než pomůže. Matky svá mláďata na chvíli opouští, aby se nakrmily, k večeru je vyhledají a postarají se o ně. Z tohoto důvodu máme momentálně v opatrování 12 zajíčků, které musíme vypiplat a potom vrátit do přírody. Momentálně jsme maximálně vytíženi, pečujeme o 185 živočichů, z toho je zhruba sedmdesát trvale handicapovaných, kteří by ve volné přírodě bez pomoci člověka nepřežili. Nejnovějšími přírůstky jsou drobní ptáci, jako jsou sýkorky, sojky, zvonci či strakapoudi," říká vedoucí stanice Jana Tomšovská, které pomáhá jeden zaměstnanec a dva dobrovolníci.

Záchranná stanice Falco v Dolním Týnci

V době sezony je stanice často navštěvována školními kolektivy, v zimě naopak Jana Tomšovská vyjíždí za nimi s některými zvířaty. Školy, jako například ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích, organizují pro stanici sbírky konzerv pro zvířata. Stanici podporuje šest osob, firmy poskrovnu, roční příspěvek dává například Lafarge Cement. Ústecký kraj stanici poskytl obvyklou dotaci a navíc vypsal na její podporu grant.

„Česká národní síť záchranných stanic je ve světě unikátním projektem. Navzájem si pomáháme a řešíme problémy. Bylo by třeba, aby prostředky do ní vkládané odpovídaly práci, kterou ochránci přírody provozu stanic a záchraně zvířat věnují. Naše stanice sice patří k největším v Česku, ale ke svému rozvoji využíváme pouze malých grantů. Rozšiřujeme se postupně, chybí nám ještě rozletová voliéra. O zvířata je velmi dobře postaráno i po stránce veterinární. Zvěrolékařka Blanka Tešnarová z Roudnice nad Labem dokonce několik handicapovaných zvířat od nás převzala a pečuje o ně na své farmě," vysvětluje Jana Tomšovská.