V rámci akce Noc kostelů bude v pátek 27. května od večerních až do nočních hodin otevřeno v celé litoměřické diecézi 132 církevních objektů, z toho v Litoměřicích se mohou lidé podívat do šesti, respektive sedmi z nich.

Zdarma přístupná bude katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí, děkanský kostel Všech svatých na Mírovém náměstí, kostel sv. Vojtěcha v Křížové ulici, kostel sv. Jakuba na Dominikánském náměstí, kostel sv. Ludmily na Kapucínském náměstí (u bývalého kina Beseda) a kaple sv. Jana Křtitele v Máchově ulici (pod biskupskou rezidencí). Zároveň s nimi i kaple sv. Štěpána v budově Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Krátce po 20. hodině v katedrále a zhruba ve 21.30 hodin v kostele Všech svatých návštěvníky pozdraví litoměřický biskup Jan Baxant.

Pro návštěvníky Noci kostelů v Litoměřicích jsou připraveny poutnické pasy. Kromě šesti otevřených kostelů a kaplí přímo v Litoměřicích (program Litoměřice) je v nich také uvedena kaple v hospici sv. Štěpána, dva kostely v Lovosicích, kostel v Doksanech, Bohušovicích a Lounkách. Pokud návštěvu těchto objektů v pátek zájemci absolvují, bude jim vystaven certifikát poutníka. Bližší informace zájemcům poskytnou organizátoři přímo na místě. Jako suvenýr či pro osvěžení si budou moci dokonce zakoupit speciál nealkoholického piva s logem Noci kostelů 2011, vyrobený vratislavickým pivovarem.

V době od 19 do 21 hodin bude rovněž zdarma otevřena věž katedrály na Dómském náměstí.

Jednotlivé programy na: www.nockostelu.cz (před diecéze – Litoměřice – kostely)


Program Noci kostelů, Litoměřice 2011

Katedrála sv. Štěpána (Dómské nám.)

18.0 – 18.15 Krátké hudební zahájení – varhany a violoncello
18.30 - 19.30 Přednáška: Umělecký vývoj katedrály a současné poznatky při restaurování Škrétova obrazového cyklu
20.15 Slovo biskupa Mons. J. Baxanta
20.30 – 21.30 Čtení z Bible s doprovodem varhan
22.30 – 23.00 Cantica Bohemica Litoměřice
23.00 Uzavření katedrály
V průběhu programu je možná prohlídka varhan.

Kostel Všech svatých (Mírové nám.)

18.0 – 18.45 Mše svatá s komentářem a hudebním doprovodem chrámového sboru
19.00 – 20.00 Hodinka varhanní hudby
20.15 – 21.15 Přednáška: Církevní rok v liturgii
21.30 Slovo biskupa Mons. J. Baxanta
21.45 – 22.15 Puellae cantantes a Syrinx
23.15 – 24.00 Appendix (vokální projekt)
24.00 – Požehnání městu Litoměřice

Kostel sv. Vojtěcha (Křížová ul.)

17.00 – 19.00 Malování pro nejmenší
19.15 – 19.45 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Litoměřice
20.00 - 21.30 Kostel plný tajemství (hra pro zvídavé děti či dospělé s duší dítěte)
21.45 – 22.30 Od baroka po 20. stolení (klavír, zpěv)
23.00 Uzavření kostela

Kostel sv. Jakuba (Dominikánské nám.)

18.00 Otevření kostela
18.15 – 18.45 Litoměřický Hlásek
19.30 – 20.15 Přednáška: Sakrální stavby v Litoměřicích (Ing.arch. L. Bartoš)
20.30 – 21.00 Zpěvy žalmů
22.00 – 22.30 Pěvecké sdružení litoměřických učitelů
23.00 Uzavření kostela

Kostel sv. Ludmily (Kapucínské nám.)

18.00 Otevření kostela
18.30 – 19.00 Mužský komorní sbor Páni kluci
19.30 – 20.15 Duchovní a lidové písně – D. Lendacký a fujara z Knoblošky
20.45 – 21.30 Kvarteto 3+1 – příčná flétna, housle, violoncello a varhany
22.00 – 23.00 Zpěvy Taizè
23.00 Uzavření kostela

Kaple sv. Jana Křtitele (Máchova ul.)
– možnost prohlídky od 18.00 do 22.00 hodin.

Poznámka: V každém z otevřených kostelů lze obdržet poutnický pas pro získání certifikátu poutníka. Bližší informace u organizátorů v kostelích. Věž u katedrály bude otevřena od 19 do 21 hodin – zdarma.

Jana Michálková