Rez, chybějící části nebo oloupaná barva. Takový je dlouhodobý stav kovového zábradlí na Tyršově mostě v Litoměřicích. Jeho oprava přitom měla podle slibů vlastníka mostu, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), proběhnout už v roce 2018.

Na špatný technický stav zábradlí podle slov mluvčí litoměřické radnice Evy Břeňové upozorňuje město už od ukončení rekonstrukce mostu, tedy od jara 2016. „Poslední informace z ŘSD je nadějí, že k nápravě stavu dojde ve druhé polovině letošního roku. A to nejen u poškozeného zábradlí, ale i v případě dalších závad,“ informovala Břeňová.

Skutečnost, že by slibovaná oprava měla proběhnout v letošním roce městu sdělil vedoucí chomutovského provozního úseku ŘSD Vít Plechatý. „Nyní se pokusíme prozatímně v rámci bezpečnosti zajistit alespoň riziková místa tohoto zábradlí, aby nedošlo k případné újmě na zdraví. Celkovou opravu plánujeme na druhé pololetí letošního roku, a to s ohledem na výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl Plechatý.

Oprava zábradlí a krytí dilatačních mostních závěrů nebyly podle ŘSD v rámci rekonstrukce původně plánované. „Problém vyvstal až při stavbě samotné. Ředitelství se přitom nepodařilo dohodnout s dodavatelem prací na dodatečném zahrnutí prací do stavby,“ řekl už dříve mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dodavatel, firma SDS Exmost, nakonec nedokázal v rámci zakázky stavbu řádně dokončit, protože se dostal do insolvence. Mluvčí Litoměřic poznamenala, že město je připraveno být nápomocno při přípravě i realizaci letošní opravy.

„Zároveň bychom byli velmi rádi, pokud by tato stavba probíhala s minimálním dopadem na dopravu,“ dodal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Oprava Tyršova mostu v letech 2015 –2016 byla náročná. Podílelo se na ní přes dvacet subdodavatelů. Koordinovat stavbu nebylo pro SDS Exmost nijak jednoduché a investorovi se nakonec prodražila o několik milionů korun.