Lidem se má areál po třech letech od povodní poprvé otevřít 15. června a zatím se zdá, že se termín podaří stihnout. Právě z časových důvodů vedení města zrušilo výběrové řízení na zhotovitele oprav bazénových těles a koncem dubna podepsalo smlouvu s firmou GKR STAVBY.

„Cílem 1. etapy rekonstrukce koupaliště je, aby se lidé mohli koupat. Zprovoznit ho chceme ve stávající podobě. Zatím nestihneme zasypat prostřední bazén se dvěma plaveckými dráhami, jak jsme avizovali. Pro letošní sezonu ho pouze zakryjeme dřevěným poklopem, na který přijde umělý trávník. Převlékárny a sociální zařízení budou zatím v pronajatých buňkách," popsal místostarosta.

Finální podobu koupaliště podle něj bude mít až v roce 2017. Součástí 2. etapy rekonstrukce, která začne po sezoně, bude vybudování předúpravny vody, aby bylo možné čerpat vodu z vrtu a tím ušetřit, a výstavba objektu občanské vybavenosti. Dále se počítá s výměnou klouzačky, s vybudováním hřiště na beach sporty o rozměrech 30 krát 15 metrů, případně s dalšími prvky.