Celková sklizeň ještě nedosáhla poloviny osetých ploc, u ozimé pšenice chybí posekat přes 3 300 hektarů, u jarního ječmene asi 1 500 hektarů. Už v minulých dnech byl sklizen veškerý ozimý ječmen.

Deset největších pěstitelů, sledovaných Agrární komorou Litoměřicka, ho uskladnilo 3 879 tun, průměrný výnos činil 6,7 tuny z hektaru. Celkem bylo již uskladněno 29 700 tun obilovin.

Sledovaným firmám zbývá ještě posekat zhruba 100 hektarů s řepkou. Té bylo uskladněno už 6 950 tun při výnosu 3,9 tuny z hektaru.

Předpověď počasí však zemědělcům příliš optimismu k postupu prací nedává. Vedle žní se musejí věnovat ještě senáži, aby měli dostatek krmiva pro skot.