Od začátku července vyjíždí až na malé výjimky veškerá sklízecí technika na Litoměřicku ke sklizni obilovin a řepky. Ječmen a pšenice dávají v některých lokalitách výnosy i přes osm tun z hektaru. Přispělo k tomu počasí, kdy se větší části Litoměřicka vyhnuly ničivé přívalové deště a krupobití. Přesto je zhruba několik set hektarů s obilovinami polehlých a kombajny na nich budou mít složitější práci.

Statistika Agrární komory Litoměřicka (AKL), která sleduje vývoj sklizně u deseti rozhodujících zemědělských firem, uváděla zkraje tohoto týdne dokončení sklizně ozimého ječmene na 744 hektarech. „Tato obilovina dávala v průměru 7,04 tuny z hektaru, přičemž loni byl výnos 5,3 tuny. Většina pěstitelů je s takovým výsledkem spokojená, někde byly dokonce zaznamenány rekordy o více než tunu vyšší proti průměru. Protože se ale sklízí při vyšší vlhkosti, musí se obilí dosušovat. Proti jiným pěstitelům má naše družstvo výhodu, když může využit k sušení odpadového tepla z bioplynové stanice,“ uvedl Otakar Šašek, ředitel Zemědělského družstva Klapý a současně předseda AKL.

Velmi dobrý výnos zhruba 7,5 tuny z hektaru u ozimého ječmene zaznamenala společnost Astur ve Straškově Vodochodech. „K tomuto výsledku pomohl pro naše tradičně suché katastry letos vzácný déšť, přispěl k vývoji porostů a současně zabránil rozmnožování hrabošů, jež v posledních letech decimovali obiloviny od konce jara po sklizeň. Ozimý ječmen máme sklizený a posečeno je už na 150 hektarů s ozimou pšenicí. Po pondělních přeháňkách vyjížděly naše kombajny i na sklizeň řepky,“ sdělil agronom firmy Petr Novák.

Počasí je alfou omegou pro rostlinnou výrobu. Nejvíce srážek zatím letos napadlo na Libochovicku. „V posledních letech u nás napršelo ročně 450 milimetrů srážek na metr čtvereční, letos máme naměřeno jen do poloviny července už 400 milimetrů. Odhadujeme, že vlivem deště a silného větru polehly na našich polích obiloviny na zhruba 120 hektarech. Vlhko pomohlo ke zvýšení výnosů, ale současně ovlivňuje kvalitu zrna. My nemáme kapacitu na sušení, a tak si v halách pomáháme regulovat vlhkost obilí profukováním obilovin. Ozimého ječmene, který slouží hlavně ke krmným účelům, bude v regionu dostatek, a tak jsme připraveni vypomoci těm, kteří jsou na tom mnohem hůř,“ zhodnotil dosavadní letošní počasí a sklizeň ředitel společnosti ZEPOS Radovesice Jiří Mašek.