Část obyvatel s domy u silnice první třídy Lovosice-Most si totiž v září minulého roku vyžádala v oblasti snížení rychlosti. Ústecký kraj před půl rokem žádosti vyhověl tak, že v konečném výsledku došlo k „zdvojení" Třebívlic.

Nad rozhodnutím kraje se podivoval i starosta obce Josef Seifert a označil ho za paradoxní. Krajský úřad totiž v úseku nařídil instalaci druhých značek upravujících začátek a konec v Třebívlicích tak, že do obce nejsou zahrnuty autobusové zastávky, křižovatka a ani vinařství a způsobují ono matoucí „třebívlické zdvojení". „Podali jsme žádost odboru dopravy v Lovosicích a krajskému úřadu k přezkoumání a vyřešení celé situace," uvedl Seifert.

Pokud by obec nezískala kýženou odpověď na novou podobu dopravního značení, zůstalo by v Třebívlicích nadále stejné. Označení konce obce, snížení rychlosti na sedmdesát kilometrů za hodinu, za křižovatkou u obce další snížení na padesát kilometrů za hodinu a poté začátek obce. Pro řidiče by to i do budoucnosti znamenalo čtyři úpravy rychlosti jízdy na pouhých čtyřech stech metrech.

Starosta Seifert však obdržel informace, které naznačují, že žádosti Třebívlic na změnu dopravního značení bude v následujících dnech vyhověno. „Úsek před Třebívlicemi bude mít pouze dvě značky. Snížení rychlosti na sedmdesát kilometrů za hodinu a po dvou set metrech označení začátku obce. Konec Třebívlic bude značen až za budovou místního vinařství. Předpokládám, že zavedení takovéto podoby trasy nastane do poloviny července," potvrdil Seifert.

Nejenže nové řešení sníží počet dopravních značek na silnici I/15, což vyřeší problém „dvou obcí", ale také dojde k zahrnutí nebezpečných míst do části obce s omezenou rychlostí. „Řešení je zásadní i z hlediska bezpečnosti. Rozšíření oblasti se sníženou rychlostí zajistí bezpečnější chod třebívlické křižovatky a autobusových zastávek," dodal Seifert.

Nicole Krinková