Podle informací z Ústavu zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ÚZS UJEP) se jednalo o plynoměr s čerpadlem, který slouží k odběru vzorků polétavého prachu. Jedná se o novou metodu, zaměřenou na prach takové velikosti, který má největší dopady na zdraví obyvatel.

"Ještě včera jsem tam byl, protože vypadl ve Velemíně proud. Poté, co jsem odjel, mohlo to být kolem 16. hodiny, vše fungovalo. Dnes sem opět přijela obsluha a zjistila, že jedno zařízení je pryč," uvedl Ivan Beneš z teplického pracoviště ÚZS UJEP.

Jak dále upřesnil, jde o čerpadlo s plynoměrem dovezené z USA v hodnotě jednoho až dvou tisíc dolarů. Jedná se o jedinou věc, kterou šlo bez větších obtíží z místa odnést.

"Je to plechová bedna s motorem, takže kovu tam moc není. Tento přístroj navíc není použitelný k ničemu jinému. Proto se mi nabízí otázka: Qui bono - tedy komu to přinese prospěch," uvažuje Beneš.

Jak upozornil, škoda je pro úspěšnost měření i samotný ústav velká, tím spíše, že přístroj není na českém ani evropském trhu dostupný.
K případu byla pracovníky ÚZS UJEP přivolána policie a ústav se pokouší přístroj nalézt v okolních sběrnách surovin.

Měření, které si objednal Ústecký kraj, aby zjistil složení a výskyt škodlivin na objízdných trasách nedostavěného úseku D8, bylo zahájeno 2.srpna a mělo zítra končit.