Jedná se o havárii na tepelném výměníku na strojovně chlazení. Na odstranění se intenzivně pracuje.