Hlavní akcí však byla rekonstrukce bývalé školy. Podařilo se u objektu vyměnit okna a dveře a kompletně ho zateplit. Pro příští rok zbývá provést rekonstrukci vnitřku.

„Chceme k tomu využít vyhlášené dotace, a proto jsme už do schváleného rozpočtu na rok 2016 započetli na stranu výdajů vlastní podíl na financování této akce. Po dokončení bude dům sloužit opět mateřské škole. V současné době máme v Židovicích téměř 30 dětí v předškolním věku a rodiče mají problém je umístit v okolních obcích nebo v Roudnici. S naplněností tudíž nebudeme mít problém," vysvětlil starosta Židovic Miloslav Krejný.

Rozpočet obce na rok 2016 je vyrovnaný a činí 3,904 milionu korun. Zastupitelé na svém poslední zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku pro systém shromažďování, sběru, přepravu, třídění a využívání komunálního odpadu. Obec v roce 2014 vynaložila na tento systém přes 229 tisíc korun, což je 617 korun na obyvatele. Výhodou pro Židovice je, že v místě je kompostárna a náklady na svoz biologicky rozložitelného odpadu budou nízké.