Na rozdíl od jiných vinařských soutěží v ČR se statut soutěže zakládá na komplexním posuzování vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také podle toho, jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství. Vinařství letos soutěží ve třech kategoriích (malá, střední a velká vinařství), jejichž pořadí určí porota složená z odborníků. Žernosecké vinařství se stalo vítězem kategorie střední vinařství.

Video z vinařství najdete zde:

Hodnotící komise navštívila Žernoseky před měsícem. „Všichni vinaři dostanou na prezentaci svého vinařství stejný časový limit a bude jen na nich, jakým způsobem se porotě představí. Díky návštěvě jednotlivých vinařství je mohou odborníci z řad enologů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce či sommeliérů posuzovat komplexně, tím se soutěž liší od jiných tuzemských hodnocení," uvedl před hodnocením Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR, který soutěž vyhlašuje. Odborníci přidělovali jednotlivým finalistům body, a to nejen za objektivně měřitelná kritéria, jako jsou úspěchy vinařství v soutěžích, účast na veletrzích, produkce vína a podobně, ale subjektivně je ohodnotí i za inovace ve vinohradnictví a vinařství, zapojení podniku do výzkumné práce, agroturistiky, marketingu. Nezapomene se na mediální výstupy vinařství či kvalitu webové prezentace.

„Zařazení mezi nominované, které provedla Asociace sommeliérů ČR, nás příjemně překvapila. Při hodnocení jsem členy komise provedl jednou vinicí, kde máme více odrůd, ale také několik rezistentních, jež zkoušíme jako jedno z mála vinařství v Čechách. Zastavili jsme se ve sklepích, kde komise měla možnost hodnotit některá vína. Na závěr jsem vinařství představil a odpověděl na dotazy," uvedl František Kupsa. Žernosecké vinařství je jediné a historicky první vinařství v soutěži, které má výrobu i své vinice v Čechách.