Na této přírodní překážce se vojáci zdokonalují v překonávání vodního toku pomocí přívozových soulodí, které přepravují jednotlivé kusy techniky, nebo pomocí postaveného mostu z pontonové mostové soupravy, který naproti tomu zabezpečí plynulý provoz techniky z jednoho na druhý břeh.

Ženisté trénují plavbu samostatných soulodí, spojení dvou soulodí do jednoho celku a přechod z přívozové na mostovou přepravu, kdy spojením přívozů vznikne vlastní most.

Brozany nad Ohří se mohou pochlubit řadou nemovitých kulturních památek.
OBRAZEM: Brozany nad Ohří se pyšní řadou významných památek

Samotným vrcholem přípravy je potom zřízení a udržování přívozového (mostového) přepraviště jako nejvyšší dovednost pontonových jednotek, která zahrnuje stavbu soulodí (mostu), jejich plavbu na vodě a především činnost skupin, které zabezpečují organizaci, plynulost a bezpečnost na přepravištích. Součástí výcviku je také vypořádaní se s nenadálými situacemi, jako jsou přímá a nepřímá střelba nepřítele na soulodí, výměna poškozených pontonových dílů nebo také člunu. Nedílnou součástí přípravy jednotky je i výcvik řidičů, kteří trénují jízdu v proudech.

Po skončení tohoto výcviku bude jednotku čekat výcvik v nakládání techniky na železniční vozy a vlastní přesun na železničních vozech do posádky Bechyně, v neposlední řadě závěrečné prověření připravenosti formou kontroly sladěnosti cestou nadřízeného velitelství.

Zuzana Králová,
Armáda ČR