Informaci o úmrtí potvrdila Karolína Wankovská, ředitelka Farní charity Litoměřice. Pod tu spadá Domov pro seniory na Dómském pahorku, kde seniorka žila. 

Vlasta Šumová se narodila v Židovicích na Roudnicku, většinu života ale prožila v Litoměřicích. Dnes již dospělé děti ji znaly jako učitelku hudby. V litoměřické „lidušce“ totiž čtyřicet let vyučovala hru na klavír.