Legenda mezi milovníky zimního plavání a pravděpodobně nejstarší otužilec na světě podlehl delší nemoci ve věku nedožitých 98 let.

Ladislav Nicek se narodil v Roudnici nad Labem. Vysokou školu studoval v Praze, po válce v Brně. V Olomouci působil jako učitel na střední škole. Již od mládí se věnoval plavání, později tenisu a lehké atletice. V listopadu 1949 poprvé okusil zimní plavání a od té doby se mu soustavně věnoval až do dnes.
Nicek poznatky a praktické zkušenosti shrnul a zpracoval v metodiku otužování a zimního plavání do té doby dosud neznámou. Jeho zkušenosti se staly impulsem pro dynamický rozvoj tohoto sportovního odvětví.

Výborná psychická i fyzická kondice, která je výsledkem zimního plavání, mu pomohla i v nejtěžším období života, kdy ho ohrozil těžký nález pokročilé rakoviny. K jeho záchraně údajně přispělo to, že nepřestal se zimním plaváním.

Nicek se více jak půl století systematicky věnoval zimnímu plavání a v zimních vodách plaval dvakrát týdně. Ve svých 82 letech na závodech v Brně obhájil I. výkonnostní třídu zimního plavání – 500 m ve 2° C ve stojaté vodě. V roce 2003 mu byla udělena medaile ČSTV za práci ve prospěch tělesné výchovy a sportu. Od sekce dálkového a zimního plavání ČSPS převzal pohár „Nestorovi otužilců a zimních plavců“. Čestným členem ho jmenoval Plavecký klub Roudnice nad Labem, ale také Německý svaz zimních plavců. I. plavecký klub otužilců Praha mu věnoval pohár „Nejzkušenějšímu otužilci Ladislavu Nickovi“. Ten obdržel z rukou manželky prezidenta republiky Livie Klausové.

Čestné občanství města Roudnice nad Labem slavnostně obdržel 22. února 2009 při příležitosti znovuotevření krytého plaveckého bazénu.

Poslední rozloučení s Ladislavem Nickem se koná ve čtvrtek 19. května ve 13:20 v obřadní síni olomouckého krematoria. Za město Roudnice nad Labem se pohřbu zúčastní starosta Vladimír Urban.

Tomáš Pokorný