Mons. Milan Bezděk, čestný prelát Jeho Svatosti a děkan Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích, se narodil 25.3.1928 v Brně. V letech 1945-48 pracoval jako administrativní úředník Městského národního výboru v Brně, v roce 1948-49 byl pomocným dělníkem ve Zbrojovce Brno-Líšeň a v letech 1949-56 pracoval jako provozní účetní podniku Pozemní stavby Brno.

V této době vystudoval obchodní akademii, v letech 1950-53 plnil vojenskou základní službu u PTP a od roku 1956 do roku 1962 studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu (CMBF) v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 24.6.1962 v Litoměřicích. Jako kaplan působil ve farnosti v Žatci, poté byl administrátorem farností v Lovosicích a Lounech.

V březnu 1990 ho litoměřický biskup Josef Koukl jmenoval sídelním kanovníkem Katedrální kapituly sv. Štěpána a od 1.7.1990 generálním vikářem pro litoměřickou diecézi. Z tohoto úřadu byl na vlastní žádost uvolněn 1.12.1996. V roce 1997 byl Mons. Bezděk ustanoven výpomocným duchovním (in spiritualibnus) ve farnosti Terezín a od srpna 1999 se stal jejím administrátorem.

Od března 1998 byl jmenován biskupským vikářem pro obor církevního školství v litoměřické diecézi. Od září 1998 byl ustanoven dómským farářem u sv. Štěpána a v listopadu 2000 byl jmenován děkanem Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích.

Byl také prezidentem Diecézní charity Litoměřice. Z těchto funkcí byl postupně uvolněn. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci 22.12.2009 v Městské nemocnici v Litoměřicích.

Se zemřelým se rozloučíme ve středu 30. prosince 2009 ve 14 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Po zádušní mši svaté a obřadech posledního rozloučení bude pohřben do kanovnické hrobky na místním hřbitově.

Jana Michálková