V letech 2002 - 2005 působil také ve farnosti Doksany, odkud spravoval sousední farnosti Brozany a Dolánky v litoměřické diecézi. Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo v neděli 12. ledna v poutní bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a v úterý 14. ledna v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.