Navzdory razantnímu nesouhlasu Povodí Labe se situace dosud nijak nezměnila.

„Jakékoliv ukládání zeminy do oblasti Q5 je v rozporu se zákonem o vodách. Jak je možné, že zastupitelé kraje, ani příslušné úřady s tím nic nedělají?“ ptá se Stanislav Bureš, který vlastní jeden z dotčených pozemků.

„Místo aby dohlédli na nápravu věci, snaží se navážku legalizovat,“ kritizuje přístup úředníků další obyvatel Mlékojed Jan Malý.

Přesun ornice do Mlékojed byl povolen v červenci Odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje (OŽP KÚÚK), a to na základě souhlasu nájemce pozemků společnosti Agrokomplex Ohře. Ta s navážkou, jež má pole zúrodnit, souhlasila. Majitelů se však nikdo neptal.

„Kvalita půdy měla být navážkou jedině zvýšena,“ řekl Deníku Tomáš Burian z OŽP KÚÚK. „Rozhodnutí samo o sobě se týká pouze přesunu ornice jako přírodního zdroje. Neopravňuje k zasypávání polí, terénním úpravám, ani činnosti v záplavovém území,“ upozornil zároveň Daniel Engel, vedoucí oddělení zemědělství OŽP KÚÚK.

Za chybné povolení ke složení zeminy v Mlékojedech nemůže ani jeden ze stavebních úřadů. Alespoň podle vyjádření jejich vedení.

„Rozhodování o stavbě logistického centra přísluší Stavebnímu úřadu Lovosice. Určení místa, kam bude ornice složena, je součástí stavebního povolení na logistické centrum,“ říká vedoucí stavebního úřadu v Litoměřicích Jan Nejtek.

Stavební úřad v Lovosicích tvrdí, že při udělování stavebního povolení nepochybil. „Stavební povolení bylo vydáno na základě souhlasu odboru životního prostředí krajského úřadu, který určil místo pro uložení ornice. Tento souhlas je pro nás závazné stanovisko a to jsme také zahrnuli do územního rozhodnutí,“ říká vedoucí stavebního úřadu v Lovosicích Petr Soldon.

Kdo měl prošetřit, zda složení ornice nebrání další skutečnosti, v tuto chvíli není jasné. Všechny úřady tvrdí, že jim prověřování, jestli pozemek patří nebo nepatří do záplavové oblasti, nepřísluší.

Nic se nezměnilo

„Proběhlo tady místní šetření se zástupci krajského úřadu, nikdo z nich ale nebyl schopen nám odpovědět na naše námitky. Nezahrnuli je ani do zápisu,“ rozčiluje se Stanislav Bureš. Zároveň upozorňuje, že měla být zemina do třiceti dnů odvezena, ale zatím se neděje nic.

„Dali nám vyrozumění, že se jedná zhruba o 10 tisíc m3, ale podle našich propočtů je tu navezeno tak 20 tisíc kubíků. Mohla by se opakovat stejná situace jako v Prosmykách, kde povolili navážku 40 cm zeminy a dnes tam mají třikrát tolik,“ obává se Jan Malý.

Zda zemina v Mlékojedech zůstane nebo ne, v současné době nikdo neví. Investor stavby, společnost HB Reavis Group, totiž požádala Povodí Labe o změnu stanoviska.

„Firma, která práce provádí, nám poslala zaměření skutečného stavu a návrh na řešení, ale protože v dokumentech byly nedostatky, vrátili jsme je na přepracování. Až budeme mít dostatečné podklady, pak teprve posoudíme, zda tam může zemina zůstat, nebo zda by měla být odvezena,“ uvedl Stanislav Verner z Povodí Labe.