Setí se muselo včera po dešti pozastavit. Není to nijak dramatické, například ZD Liběšice, které má část pozemků ve vyšších polohách, zbývá na příští týden osít zhruba 50 hektarů ječmenem a hrachem.

„Máme zasety všechny plodiny tak, jak je třeba v tomto období mít. Zbývá nám dosít vojtěšku a kukuřici. O 50 hektarů budeme mít méně cukrovky. Hotové jsou přípravné práce na 20 hektarech chmelnic, s řezem začneme po Velikonocích," prozradil Václav Sochr, ředitel společnosti AGRO Hoštka.

Osevní plochy zůstávají u většiny zemědělců na téměř shodné velikosti jako loni. Zemědělské družstvo Klapý bude letos obhospodařovat tisíc hektarů s obilovinami, na 150 hektarech vyselo řepku a na 135 hektarech cukrovou řepu. „Jediná změna, stejně jako u ostatních pěstitelů, je právě u cukrovky. My jsme se rozhodli snížit její osev o 50 hektarů. Na tuto plochu jsme vyseli obiloviny a řepku. V celé republice pěstitelé pokrátí plochy s cukrovkou až o 30 procent," vysvětluje Otakar Šašek, ředitel ZD Klapý a současně místopředseda představenstva Svazu pěstitelů cukrovky v Čechách.

V loňském roce zemědělci v Ústeckém kraji dosáhli nejvyšší výnos obilovin, v průměru 5,5 tuny z hektaru, druhou nejvyšší úrodu řepky 3,5 tuny a také cukrové řepy. Někteří pěstitelé v litoměřickém okrese průměr ještě překročili, ZD Klapý sklidilo v průměru 4,5 tuny řepky, sedm tun obilovin a 7,8 tuny cukrovky z hektaru. Zemědělci mají na co navazovat, ale rozhodující roli má vždy počasí.

Přestože mnozí zemědělci, hlavně ti malí, volají po zrušení dotací v celé Evropské unii, což by se odrazilo v cenách, tato podpora zůstává důležitým faktorem v jejich hospodaření. Od letošního roku začnou platit nová pravidla, s kterými chce své členy seznámit Agrární komora Ústeckého kraje.

Jedna z regionálních schůzek se uskuteční 31. března v prostorách Agrokomplexu v Bohušovicích nad Ohří. Podle ředitele Agrární komory Jaroslava Brožka mají zůstat na stejné výši dvě třetiny evropské dotace z 6 000 korun na hektar orné půdy. Zbylá třetina se vyplatí podle toho, zda zemědělský subjekt splňuje vypsaná kritéria. Mezi ně patří pěstování požadovaného počtu plodin a plodin, které vážou dusík, nebo uložení části půdy do klidu.