Pěstitelé sice přišli o hektary orné půdy, ale získali dobrý pocit, že se jim na pole a do honiteb vrací život. Remízky jsou osazovány dřevinami a osety plodinami, které během větší části roku dávají hmyzu, ptactvu a ostatním zvířatům potravu.

„Na Podřipsku se snažíme pomoci populaci zajíce a koroptví, ale zatím se to moc nedaří. Nevědí si s tím rady ani výzkumné ústavy. Před dvěma lety bylo pod Řípem vypuštěno sto divokých králíků, dovezených ze Skotska a odolných proti myxomatóze. Měli nahradit v potravním řetězci predátorů zajíce a bažanty. Tento první krok však k tomu nestačil," uvedl Miroslav Novák, ředitel společnosti Astru Straškov.

K tvorbě krajiny přispívají i udržované a obnovované sady. Příkladem jdou velcí sadaři, kteří mají zpracované plány obnovy sadů. Zemědělské družstvo Klapý postupně vrací pěkný vzhled okolí Hazmburku.

„Loni jsme vysadili zhruba 10,5 hektarů nových sadů, z toho je sedm hektarů jabloní a tři hektary meruněk. Spolu s dalšími zhruba dvaceti hektary jsme je vybavili kapénkovou závlahou. Pod Hazmburkem byly vybudovány dvě retenční nádrže, z kterých čerpáme vodu do kapénkové závlahy nových sadů. Pozemky na Libochovicku trpí západními větry, proto jsme se k zamezení větrné eroze už před několika lety zaměřili na tvorbu větrolamů. Celkem jsme jich vysadili přes 12 kilometrů. Zavezli jsme dvě staré cihelny a zlikvidovali černé skládky a osázeli je dřevinami a oseli trávou," vysvětluje Otakar Šašek, ředitel ZD Klapý.

K tvorbě krajiny v podhůří Českého středohoří přispívá svými polnostmi a sady ZD Liběšice. Pravidelně je omlazuje a rozšiřuje druhovou skladbu. Přes zimu odstranilo část přestárlých stromů a na zhruba 10 hektarech pod Sedlem na podzim vysadí nový sad s oblíbenými a dobře skladovatelnými odrůdami jabloní.