Přejezd leží na hlavní silnici první třídy spojující Litoměřice a Českou Lípu. Po dobu opravy bude vyznačena objízdná trasa přes Ploskovice a Žitenice. Důvodem uzavírky jsou nutné opravy přejezdu, který je v havarijním stavu.