Stát by se tak mělo ve spolupráci s městem Terezín a na základě dohody s vlastníky pozemků.

Vedení města realizaci této stavby považuje za jednu z priorit, protože má od vodoprávního úřadu a od hygieniků v této souvislosti udělenou časově omezenou výjimku platnou pro provoz želetického azylového domu, v němž jsou ubytováni sociálně slabí občané.

„Skutečné náklady na vybudování kanalizace pro Želetice jsou však mnohem vyšší. Čekáme proto na vypsání vhodného dotačního titulu,“ uvedla Zdenka Klenorová, pověřená řízením odboru územního rozvoje s tím, že výše uvedená částka 2,5 milionu korun představuje případný podíl města k získané dotaci.

Eva Břeňová