Maximální výše grantu na jeden projekt však dosahuje dvaceti tisíc korun, přičemž grant může tvořit maximálně osmdesát procent celkových nákladů.

Uzávěrka? 29. ledna
Poskytován je na projekty realizované v období od 1. února do 31. prosince tohoto roku. Uzávěrka příjmu žádostí je 29. ledna.

„V loňském roce obdržela grant od města Litoměřice, které je již několik let aktivním členem Národní sítě Zdravých měst, například Základní škola Na Valech na projekt My se nudy nebojíme, Dům dětí a mládeže Rozmarýn uspěl s projektem Moderní je nekouřit. Sportovní klub Policie Styl zase získal finanční podporu na organizaci Miřejovického vyhníváku,“ připomněla pracovnice oddělení projektů Městského úřadu v Litoměřicích Monika Kubešová. Se svými návrhy uspělo hned třináct organizací.

Více informací o grantovém systému naleznete na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice http://zdravemesto.litomerice.cz

Eva Břeňová