Její bývalí i současní zaměstnanci zavzpomínali na kolektiv svých kolegů, na oslavy, výlety, ale i společné brigády v dobách minulých. Vyprávělo se o stěhování do přechodného bydliště knihovny v Domě dětských oděvů na Mírovém náměstí roku 1979 a zpět, při kterém pomáhali i vojáci, o kancelářích v Michalské ulici, o prvním a zároveň posledním knihovnickém plese v roce 1981.

Podstatná část vzpomínek účastníků setkání se vracela k takzvanému Bibliobusu, pojízdné knihovně, která fungovala od roku 1982, k pokratické pobočce, která vystřídala několik objektů, nebo k postupnému zavádění výpočetní techniky do provozu knihovny. Nynější zástupkyně ředitele knihovny Zorka Čuchalová na závěr nezapomněla zmínit současné akce a projekty, do kterých se knihovna zapojuje, například Noc s Andersenem, Muzejní noc či Města a obce čtou.

Současně vyzvala všechny, kdo mají jakékoli materiály k historii knihovny, a to třeba i z časů nedávných, aby je do knihovny přinesli a pomohli tak rozšířit její archiv.