Místo stávajících 498 korun, které obyvatelé města platili v posledních čtrnácti letech, tak bude od ledna roční poplatek činit 696 korun. Po dlouhé diskuzi o tom rozhodli zastupitelé města na zasedání ve čtvrtek 3. prosince.

Původně mělo zastupitelstvo rozhodovat o částce vyšší, a to zhruba 750 korun. Odhlasován byl však nakonec protinávrh radního Leoše Vysoudila (ODS), který doporučil již zmíněnou částku 696 korun za osobu ročně.

Město navýšením poplatku za odpad reaguje na zvyšující se částku, kterou ze svého rozpočtu za odpady doplácí. Zatímco loni byla tato částka 9 milionů korun, letos odhaduje výdaje ještě o 4,5 miliony vyšší. Vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler připomněl, že od roku 2006 se poplatek neměnil.

„Nicméně rok 2021 je po legislativní stránce rokem, kdy v odpadovém hospodářství dojde k velmi významným změnám, kdy náklady na likvidaci směsných komunálních odpadů prudce narostou. A rovněž tak narostou i náklady na likvidaci separovaných odpadů,“ upozornil Gryndler.

 Zatímco nyní obce za uložení jedné tuny směsného odpadu na skládce platí přibližně 500 korun, od nového roku to má být 800 korun. A během let se má zvýšit na téměř 2 tisíce korun.

„Pokud obce docílí třídění odpadu na takovou úroveň, že směsný komunální odpad na občana a rok nepřekročí 200 kilogramů, tak ta částka zůstane na těch pěti set korunách, nicméně v dalších letech stejně poroste. Avšak množství vyprodukovaného komunálního odpadu na občana je v Litoměřicích 221 kilogramů k roku 2019, takže jsme za hranicí,“ vylíčil vedoucí odboru životního prostředí.

Problematický je podle něj i menší odbyt papíru i plastů, kdy poklesy ceny, které město za tento druh odpadu dostává. A i když množství vytříděného odpadu roste, náklady jsou stále vyšší.

„V neposlední řadě společnost FCC BEC  městu nyní předložila návrh na zvýšení cen o zhruba 6,5 procenta,“ doplnil některé důvody, které ke zdražení odpadu v Litoměřicích vedly Gryndler s tím, že město hledá i jiné možnosti uložení nebo využití odpadu. 

Zastupitel Jiří Adámek (ANO) na zasedání v diskuzi navrhoval například systém, kdy by lidé zaplatili pouze za to, co skutečně vyhodili a ne paušální částku. Zvýšení poplatku by podle něj mohlo vést k tomu, že řada lidí přestane odpad třídit nebo k nárůstu černých skládek.

„Otázku komunálního odpadu a poplatku za něj je třeba řešit daleko šířeji a v souvislostech. Potřebujeme smysluplný systém třídění odpadu a jeho navazující především energetické využití.  Tak by se snadno daly řešit dva palčivé problémy naráz, jak odpady, tak teplo,“ apeloval Adámek, který zároveň navrhoval stáhnout bod o navyšování poplatku za odpady z jednání.

Vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler reagoval, že o energetickém využití komunálního odpadu město jedná. Například se společností, která provozuje výtopnu. „Povolení na takové zařízení je však otázka několika let,“ poznamenal Gryndler.

Podobně jako v Litoměřicích zvýšila poplatek za komunální odpad také další města, například Slaný nebo Děčín, která letos poplatek navýšila na 750 korun za osobu.

Ve městech na Litoměřicku platí nejvíce za odpad obyvatelé Roudnice nad Labem. Částka 670 korun je tam nastavená už několik let. Naopak jednu z nejnižších částek za komunální odpad mají Lovosice. Dvě stě padesát korun, chce tamní radnice udržet i v příštím roce. Pět se korun na osobu platí ročně obyvatelé Štětí.