Na programu je například čtyřsettisícová zápůjčka pro MŠ Čtyřlístek nebo zvýšení nájemného v městských bytech o inflaci. Hovořit se má také o seznamu akcí obnovy kulturních památek v souvislosti s programem regenerace městské památkové rezervace.