Hlasování o změně právní formy litoměřické nemocnice, která nyní funguje jako příspěvková organizace města, probíhalo tajně. Z toho důvodu se ho sedm přítomných zastupitelů z řad opozice odmítlo zúčastnit.

Zbývajících 19 zastupitelů návrh schválilo patnácti kladnými hlasy. Další dva hlasovali proti a dva se zdrželi.

Důvodem ke změně právní formy nemocnice je podle předsedy správní rady a výkonného ředitele Radka Lončáka výhodnější postavení nemocnice v konkurenčním prostředí nemocnic v Ústeckém kraji.

„Městská nemocnice v Litoměřicích je v rámci současné struktury sítě akutních lůžkových zdravotnických zařízení Ústeckého kraje posledním zdravotnickým zařízením s právní formou příspěvkové organizace," vysvětlil Lončák.

Samotný Ústecký kraj je akcionářem Krajské zdravotní, která spravuje pět velkých nemocnic a jako společnost s ručením omezeným funguje také Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem.

„Jedním z hlavních důvodů tohoto kroku je nutnost zvýšit mzdové ohodnocení zdravotnických pracovníků a stabilizovat tak jejich počet," uvedl Lončák.

Platy v příspěvkové organizaci jsou totiž stanoveny tabulkami a nemocnice tak nemůže s nabídkou výše mezd konkurovat ostatním zařízením.
„Rozsah poskytovaných zdravotních služeb zůstane zachovaný. Stejně tak nemocnice bude i nadále ve stoprocentním vlastnictví města Litoměřice," vyloučil spekulace, že má dojít k privatizaci nemocnice starosta města Ladislav Chlupáč. Stejně tak zůstanou zachovány i veškeré pracovně právní vztahy zaměstnanců nemocnice.

Ne všichni zastupitelé však s rozhodnutím města souhlasili. Petr Panaš ze strany Zelených například navrhoval, aby se důležité rozhodnutí, jakou změna právní formy nemocnice je, stala tématem příštích komunálních voleb v roce 2018. Proto se i on rozhodl hlasování neúčastnit.

Nehlasovali ani zastupitelé za hnutí ANO, kteří nebyli prvoplánově proti přechodu nemocnice na akciovou společnost, ale vadilo jim tajné hlasování.
Více informací přineseme ve čtvrtek.