Ten však již nevyřešilo, neboť bylo předčasně ukončeno. Část zastupitelů ze zasedací místnosti odešla. Důvodem k rozpuštění zastupitelstva byly výstupy roudnického občana Jiřího Krejzy, který je známý svými prudkými výpady proti zastupitelům.

Při jeho neustávajících projevech začali ve čtvrtek na protest odcházet ze zasedací místnosti přítomní občané a nakonec i někteří zastupitelé.

„Zastupitelstvo bylo předčasně ukončeno, protože není usnášeníschopné,“ vysvětlil mediální zástupce města Roudnice n. L. Tomáš Pokorný. Starosta musí nyní svolat zastupitele na další zasedání.