Nejinak tomu bylo 16. března, kdy do Litoměřic zavítala skupina zástupců filipínských cestovních kanceláří a požádala Centrum cestovního ruchu o pomoc při organizaci press tripu. Stalo se tak na základě doporučení českého velvyslance v Manile. Program návštěvy filipínských hostů se soustředil na významná místa České republiky – Prahu, Český Krumlov, Olomouc. Jako bonus jim byla nabídnuta návštěva Litoměřic, města, které má pro Filipínce velký význam.

I přes obrovskou vzdálenost, která dělí Filipíny od Litoměřic, se ve druhé polovině 19. století zrodilo velké přátelství mezi litoměřickým profesorem Ferdinandem Blumentrittem a filipínským lékařem, spisovatelem a nejvýznamnější postavou filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální nadvlády, národním hrdinou José Rizalem. Za své vlastenecké aktivity byl v roce 1896 popraven a pro Filipínce jeho odkaz a statečný postoj dodnes hodně znamená.

Přátelství, do té doby omezující se na výměnu dopisů mezi oběma muži, vyústilo ve vzájemnou návštěvu a v květnu 1887 přijal José Rizal pozvání do Litoměřic. Pro Filipínce se tato událost stala impulsem pro návštěvu Litoměřic a pozitivně ovlivnila vztahy českého a filipínského národa. V r. 1974 se filipínské město Calamba, rodiště José Rizala, stalo partnerským městem Litoměřic.

„Proto jsme opět uvítali možnost ukázat zástupcům filipínských cestovních kanceláří co nejvíce z Rizalova odkazu, aby do nabídky zajímavých míst naší republiky mohli zařadit pro své klienty i Litoměřice, které mají kromě mnoha jiných zajímavostí co nabídnout právě ohledně Rizalova kultu. Konkrétně jde o Rizalovy parkány s jeho bustou, dům U Černého orla, v němž byl Rizal přijat litoměřickým starostou, bývalý hotel Rak, kde byl ubytován, Rizalovu baštu, kde se nachází stálá expozice připomínající památku obou mužů, Blumentrittovu bustu v parku Na Valech i jeho hrob na hřbitově," vyjmenovala vedoucí infocentra Hana Mildová místa v Litoměřicích spjatá s filipínským národním hrdinou.

Filipínští hosté byli městem a jeho památkami nadšeni. „Doufáme, že tato návštěva přispěje k oživení vztahů, které by mohly vyústit v přínosnou spolupráci. Věříme, že dále napomůže rozvoji turismu a vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi a že Česká republika bude i nadále pro Filipínce zajímavou destinací a Litoměřice oblíbeným turistickým cílem," dodala Anna Matulová, ředitelka Centra cestovního ruchu, které je provozovatelem infocentra.