Strategický plán rozvoje města by měl odrážet jeho současné potřeby. I proto je nutná jeho průběžná aktualizace. Důležitým krokem je přitom sběr podnětů obyvatel. Zapojte se a přispějte k rozvoji města i vy, vyzývá jeho vedení.

Nápady, připomínky, podněty předávejte na podatelně města, posílejte na strategickyplan@roudnicenl.cz či vyplňte interaktivní formulář na adrese www.roudnicenl.cz/urad/strategicky-plan-mesta, kde dotyčný dokument také najdete.