Jak budou zápisy probíhat, není zatím jasné. Dohromady se v šesti školách zřizovaných Městem Litoměřice otevře dvanáct prvních tříd. Další třída pak v soukromé Lingua Universal.

Způsob se bude odvíjet od v té době aktuální epidemické situace. Loni v dubnu se kvůli epidemii konaly zápisy bez účasti dětí. Rodiče přihlášky zasílali elektronicky, poštou nebo přišli žádost podat osobně.