Počasí přálo, se sluncem nad hlavou si návštěvníci odpoledne opravdu užili. V doprovodu rodičů přišlo na 200 dětí. Na děti čekal bohatý program zaměřený na aktivní trávení volného času a osvětu a prevenci bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s hlavním koordinačním subjektem BESIP. Děti si například vyzkoušely chůzi s brýlemi simulujícími stav po požití alkoholu či měkké drogy nebo poznávaly dopravní značky.

Ilustrační foto.S lektorem dětského dopravního hřiště litoměřického DDM Rozmarýn měly možnost projet si překážkovou dráhu. Byla k dispozici i kola k zapůjčení. Prezentaci a ukázky činnosti předvedl Hasičský záchranný sbor Litoměřice s vozidlem RZA a výstrojí, dále Sbor dobrovolných hasičů Vědomice s ukázkou hasičského zásahu v provedení dětských hasičů. Vodácký oddíl Delfín Litoměřice (Asociace turistických oddílů mládeže) rovněž přichystal na svém stanovišti poutavé soutěžní disciplíny.

Všechny soutěže, dotazníky a kvízy děti absolvovaly s nadšením. Oči nejmenších dětí rozesmál neposedný kašpárek při loutkovém představení v podání Sváťova dividla. Po celou dobu akce byla otevřena "Hospoda U letního kina" u dětského hřiště, kde se mohli návštěvníci občerstvit.

Zamykání Labské stezky

Hlavním cílem akce bylo dostat do povědomí malým i velkým cyklistům fenomén Labské stezky (cyklotrasy č. 2), jež je v Ústeckém kraji téměř 100 km dlouhá a na své trase a v okolí nabízí řadu pro ně atraktivních cílů: Zámky, hrady, vrcholy i tajemná údolí, rozhledny a nechybí ani zoologické zahrady. Na řadě míst se mohou děti setkat s pohádkovými nebo bájnými postavami.

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. chtěla touto akcí upozornit na netušené turistické možnosti, seznámit děti i dospělé s možnostmi vyžití a přilákat je již na jaře zpět na stezku, která bude pro děti nabízet více informací a zábavy než dosud a k tomu pomohou právě pohádkové postavy. Zajímavé aktivity na trase budou nejen pro malé děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče.

Ve stánku destinace České středohoří byly k dispozici informační materiály o Labské stezce, Českém středohoří a zajímavostech z ostatních destinací Ústeckého kraje.

Děti se těšily z odměn, které si vysoutěžily. Za řadu odměn patří poděkování všem partnerům a Fondu Ústeckého kraje.

Více informací nejen o Labské stezce najdete na turistickém portálu www.ceskestredohori.info, kde je ke stažení také materiál Labská stezka Dětem.