Situaci a řešení problému s nezaměstnaností měla na programu 63. schůze Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která se uskutečnila včera v Litoměřicích. Jednání se zúčastnili mezi hosty ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová – Tominová, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR, přítomna byla i většina poslanců Parlamentu ČR za Ústecký kraj.

Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka je cílem podobných společných jednání vyhledat mechanismy, jak dostat peníze do kraje a vyvolat u podnikatelů a investorů ochotu jednat s úřady práce a zažádat o finance pro nová pracovní místa.

„Jsem ráda, že se dnešní jednání věnovalo i problematice zaměstnávání mladých lidí. Při vyprodukování dostatečného počtu pracovních míst pro tuto kategorii se dostáváme do začarovaného kruhu. Zaměstnavatelé po nich žádají praxi a zkušenosti, aby byli pro ně produktivní, což samozřejmě nemohou splňovat.
Momentálním řešením je kompenzace ekonomických ztrát po určitou dobu, než se mladí zapracují. Úplné vyřešení tohoto problému si však žádá úzkou spolupráci většiny rezortů. Potěšilo mě uzavření Paktu zaměstnanosti mezi Ústeckým krajem, Hospodářskou a sociální radou, Hospodářskou komorou, Úřadem práce a Univerzitou J. E. Purkyně.To je příklad, který můžeme využít i v jiných regionech," uvedla ministryně Michaela Marksová.

Úřad práce urychleně řeší problémy, které vznikly v minulých letech při jeho reformách v oblasti vyplácení sociálních dávek.

„Děje se tak díky mimořádnému úsilí a ochotě zaměstnanců a přesčasové práci. Našim pracovníků za to patří dík. Snažili jsme se je alespoň finančně ocenit. Jen za leden bylo za přesčasovou práci vyplaceno zhruba 18 milionů korun. Podobná suma bude vyplacena i za únor. Předpokládám, že do poloviny března bude celý systém fungovat bez problémů," uvedla Marie Bílková.

Václav Sedlák