Tato služba ze strany zaměstnanců Finančního úřadu Litoměřice bude v letošním roce k dispozici ve čtvrtek 5. a 12. března od 13 do 17 hodin na Městském úřadu ve Štětí na Mírovém náměstí v zasedací místnosti v přízemí.

Formuláře jsou již nyní k dispozici v podatelně městského úřadu.

(hoz)