Zámecký komplex získala v minulosti v několika fázích restitucí jako původní majitel zpět Královská kolegiátní kapitula svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Jak přiblížil děkan kapituly Michal Němeček, plné komplexní majetkové vyřešení areálu není dosud dokončené. „Zámek užíval padesát let Státní oblastní archiv až do roku 2010, kdy byl archiv přestěhován. Jiného správce však měly zemědělské objekty kolem zámku a byly předány kapitule až v souvislosti s takzvanými církevními restitucemi v roce 2015,“ uvedl Němeček s tím, že kapitula následně zjistila děsivý stav památkově chráněného objektu. 

Bývalý pivovar a ostatní hospodářské budovy jsou v neutěšeném stavu. V nejlepší kondici je tak samotný zámek. „Rozsah nákladů na rekonstrukci celého areálu bude obrovský. Kapitula zahájila svoji činnost tím, že zastavila některé akutní problémy, například protékající střechu a krovy zámku či vypadaná okna. Za poslední roky kapitula vložila do udržení objektu nemalé prostředky. Připojila se náročná práce s odklízením stovek pneumatik a jiného velkoobjemového odpadu, které nám zanechal předchozí uživatel,“ popsal Němeček.

Pohled na Luční mlýn z dronu.
Tady kdysi hospodařil předek herečky Maciuchové. Luční mlýn opravují nadšenci

Poté, co kapitula zajistila to nejhorší, hledá, jak se zámeckým areálem dál naložit. Ve stavu, v jakém je, ho nemůže ani pronajímat. Část objektů je ale podle děkana Němečka částečně využívána. Dlouhodobé a rentabilní využití do budoucna zatím ale jasné není.

Zdroj: Deník„V předchozím období jsme již vedli některá jednání s potenciálními investory do areálu zámku, zatím bez toho, že bychom pokročili do závaznější fáze. Jednou z variant je i prodej objektu. Nebráníme se kontaktu s dalšími případnými zájemci o využití,“ nastínil možné plány Němeček a připomněl, že v rámci restitucí převzala kapitula na území kraje i další nemovitosti, které jsou po dlouhých letech, kdy je spravoval stát, v podobně špatném stavu a jejich rekonstrukce nebude jednoduchá.

Starostku Žitenic Hanu Pawlíkovou stávající stav zámeckého komplexu mrzí. V případě, že by se ho kapitula rozhodla prodat, by byl ale pro obecní rozpočet příliš velkým soustem. „Pokud by šlo jen o vlastní zámek, o tom by obec ještě mohla uvažovat, ale na celý památkově chráněný areál finanční kapacity nemáme,“ uvedla starostka. 

V Žitenicích a v Pohořanech se podařilo obnovit jednotku dobrovolných hasičů.
V Žitenicích a v Pohořanech se podařilo obnovit jednotku dobrovolných hasičů

V minulosti prý vedení obce komunikovalo s kapitulou o možných úpravách bývalé zahrady, která by se upravila do parkové podoby. Jednání ale nedopadla. „Nyní jednáme o tom, že by se podél zámecké zdi protáhla stávající cyklostezka na náves, tak aby nevedla po silnici v nebezpečné zatáčce,“ doplnila Pawlíková.

Samotný zámek byl v polovině 17. století postavený na místě středověké tvrze. V polovině 19. století po úderu blesku vyhořel a byl znovu přestavěn. Po roce 1948 ho využíval nejdříve státní statek, později tu sídlila pobočka oblastního archivu v Litoměřicích. Nacházelo se tam oddělení šlechtických archivů a zemědělského hospodářství.