Podle náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Jiřího Kulhánka (ODS) bude opouštění probíhat postupně. „Čtyřicet klientů, kteří v zámku nyní jsou, přejde ještě letos do soukromého domova SeneCura v Terezíně, který má volné kapacity. Ostatní budou nejpozději do roku 2023 přestěhováni do jiných krajských zařízení pro seniory na Litoměřicku,“ informoval Kulhánek s tím, že kraj chce, pokud to bude možné, ukončit provoz v Milešově případně i dříve.

Ještě před pěti lety přitom hejtmanství uvažovalo o stavbě nového zařízení v sousedním Velemíně, kam by se domov ze zámku přestěhoval. Od obce, pod kterou Milešov patří, kraj za výhodnou cenu už koupil pozemky po bývalém koupališti.

Jak připomněl velemínský starosta Petr Křivánek, pozemky v hodnotě řádově 8 až 10 milionů korun obec kraji nabídla mnohem levněji. Za jeden metr čtvereční zaplatil symbolickou jednu korunu. „Hlavním důvodem pro tuto pobídku byla snaha udržet v obci pracovní místa. V domově je zaměstnáno 65 lidí, z toho je 50 místních,“ poukázal Křivánek. 

Samotné rozhodnutí kraje o ukončení činnosti v prostorách zámku komentovat nechtěl, protože z krajského úřadu nedostal ještě oficiální informace.

Podle Kulhánka není budování nového zařízení za zhruba 150 milionů korun v současné době aktuální a zaměstnanci milešovského domova najdou uplatnění právě v terezínské Senecuře.

„Myšlenku na výstavbu nového domova jsme ale definitivně neopustili. Nicméně situace v dnešní době, s ohledem na počet klientů, není taková, že bychom do této stavby šli. Kraj si to nyní nemůže dovolit. Ale vzhledem k tomu, že populace stárne, tak se v horizontu pěti let k záměru můžeme vrátit,“ uvedl náměstek hejtmana.

Zámek na úpatí Milešovky

Samotný zámek tyčící se na skále na úpatí Milešovky chce kraj poté, co ho opustí poslední klienti, nabídnout jako zbytný majetek k prodeji nebo pro něj případně hledat jiné využití. O tom, že by si chráněnou kulturní památku, která potřebuje nutné opravy, koupila obec, starosta Velemína neuvažuje. Pro vesnici by jeho pořízení a další údržba byly velmi nákladné.

Podobného historického objektu se krajský úřad snaží už řadu let zbavit formou veřejné dražby také v Liběšicích na Litoměřicku. Zatím neúspěšně. Prostory tamního zámku do konce roku 2015 sloužily jako ústav pro mentálně postižené muže. Po transformaci sociálních služeb krajští zastupitelé rozhodli o jeho zrušení. Klienti z Liběšic odešli do chráněného bydlení a část přešla do jiných zařízení. Objekt tak zůstal zcela prázdný.

První veřejná dražba rozlehlého areálu, jenž se nachází přímo uprostřed obce, se konala v březnu roku 2017, v té době si ho kraj cenil na 40,2 milionu korun. Poslední dražba se konala letos ve čtvrtek 6. května. Zájemce, který by nabídl současnou požadovanou částku 35 milionů korun, se nenašel. Potvrdila to vedoucí oddělení nakládání s majetkem krajského úřadu Vladislava Zeilerová. „Do veřejné dražby se opět nikdo nepřihlásil. Kraj se bude v následujících měsících zámek znova touto formou snažit nabídnout,“ sdělila Zeilerová.

O tom, zda hejtmanství nabídne památku do další licitace případně s nižší cenou, rozhodne vedení kraje.