Podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Fraňkové musí nyní kupující do třiceti dnů složit peníze na účet dražebníka, tedy Ústeckého kraje. Odečte si přitom dražební jistotu ve výši 1,9 milionu korun, kterou byl povinen složit v termínu před dražbou.

Poslední minuty dražby byly velmi napínavé. O zámek v ní usilovali dva zájemci, kteří se na jejím konci jednotlivými příhozy předháněli, kdo nabídne více. Přičemž minimální příhoz činil 50 tisíc korun.

První veřejná dražba bývalého liběšického panství se konala v březnu roku 2017, tehdy si kraj objekt cenil na 40,2 milionu korun. Po několika neúspěšných dražbách se cena zámku snižovala až na konečných 19,9 milionu korun. Úterní dražba byla dvanáctou v řadě.

Běsnící drak zval na loutkový festival i v roce 2016
Průvod s ohnivým drakem zahájí Litoměřický loutkový festival, pak budou pohádky

V minulosti v zámku sídlil ústav pro mentálně postižené muže. Poté, co objekt opustili poslední klienti, rozhodl se ho Ústecký kraj jako nepotřebný majetek prodat.

Kromě samotného zámku komplex zahrnuje také památkově chráněný secesní skleník, který je nyní v dezolátním stavu. Dříve se tam pěstovaly pomerančovníky, citroníky a jiné exotické rostliny. Dnes z něj zbyla jen kostra, skleněné výplně jsou dávno rozbité. Areál zahrnuje také dřevěný montovaný dům, který dříve sloužil jako škola, a další stavby a rozlehlý park. Většina staveb zámeckého komplexu je vedena jako nemovitá kulturní památka.

Zámek se poslední roky jen udržuje. Je vypuštěné topení, uzavřený přívod vody a plynové vytápění je odstavené. Pracovníci Krajské majetkové tam provádějí jen pravidelné revize. Nový majitel bude tak muset investovat nemalou sumu do nezbytných oprav.