V areálu je celkem 24 pozemků o celkové výměře 123 212 m², 14 staveb, které jsou na pozemcích, je evidovaných v katastru nemovitostí, 2 budovy zaevidované nejsou. Dále je v místě dalších 37 drobných staveb. Například nárožní domy, sýpka, stodola, sousoší panny Marie, torzo hospodářské budovy, bývalá štěpnice, sochy génia, schodiště se sochařskou výzdobou, bazény, sloup se sochou Panny Marie, studna nebo socha Ecce Homo na soklu.

ÚZSVM převzal i další součásti a movitý majetek, například bojlery na vodu, hasicí přístroje, lednice, nábytek či soubor obrazů. Jedná se o majetek NPÚ, který již nepotřebuje ke své činnosti a nemá pro něj žádné využití. Zámek Doksany není otevřen pro veřejnost. Ačkoliv je areál evidovaný jako kulturní památka, budovy na pozemcích chátrají a jejich stav není dobrý.

Na tradiční letní jarmark v Úštěku každoročně dorazí několik tisíc návštěvníků.
Úštěcký letní jarmark je letos zrušený. Důvodem je maximální povolený limit lidí