Prostory zámku poskytl filmařům Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten rozlehlý areál převzal od Národního památkového ústavu. 

"Rozsáhlý areál zámku se skládá z celkem 24 pozemků o celkové výměře 123 212 metrů čtverečních, 14 staveb, dvou budov neevidovaných v katastru nemovitostí, 37 drobných staveb jako například nárožní domy, sýpka, stodola, sousoší Panny Marie, torzo hospodářské budovy, bývalá štěpnice, sochy génia, schodiště se sochařskou výzdobou, bazény, sloup se sochou Panny Marie, studna nebo socha Ecce Homo na soklu," vypočítali zástupci ÚZSVM.

Filmaři pro natáčení historického seriálu zasazeného do 18. století využili nejen reálné prostory, stavěli také dekorace. 

Zámek Libochovice, ilustrační foto.
Filmaři jsou na Litoměřicku jako doma. Nyní si tu vyhlédli hned čtyři zámky

Areál zámku je evidovaný jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek. "Jedná se o pozemky, na kterých bylo Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou založeno před rokem 1144 opatství a zůstalo zde až do založení zámku roku 1782. Je zde také románský kostel a brána se zahradou. Terasy a arkádový pavilon v zahradě jsou z roku 1756. V rozsáhlém parku se nachází hluboký bazén. Severní část bývalého konventu vlastní Strahovský klášter," dodali zástupci ÚZSVM.