Milešovský zámek je aktuálně domovem důchodců, jehož provoz se chýlí ke konci. Logicky do něj mají přístup jen jeho obyvatelé, personál a návštěvy. To ale neplatí pro zámecky pavilon, který je volně přístupný. To se odráží na jeho stavu.

„To je…, to je prostě úžasné a zároveň hrozná škoda,“ vydechla úžasem zhruba padesátiletá turistka Jana, která do pavilonu nahlédla. Její údiv byl naprosto na místě. Zvenku vypadá budova velmi zchátrale, takže opadávající omítka uvnitř či absence oken a dveří nijak nepřekvapí. Co naopak překvapí velmi, je pohled na strop. 

I laika napadne, že zatím dobře patrné fresky budou mít uměleckou hodnotu. Volný přístup lidí se už i tady projevil vyškrábáváním "podpisů" do omítky. Půvabná výzdoba pochází z roku 1739 a na svědomí ji má litoměřický malíř Josef František Čech (1708 – 1779). „Mansardová střecha je jednou z nejstarších v Čechách,“ poskytuje historické podrobnosti katalog Národního památkového ústavu.

Ruina větrného mlýna u Siřejovic.
Znáte z dálnice D8: Mlýn, který vypadá jako zámek. Windsor chátrá už od války

Střecha je nově opravená. „Centrální sál obvykle sloužil k hudebním produkcím během pobytu panstva v zahradě, proto bývá označován také jako sala terrena. Postranní sálky se využívaly k odpočinku a konverzaci, k čemuž odkazuje také jejich název retirády. Často byl jeden sálek určen ženské části společnosti a druhý mužské. Tomu také obvykle odpovídala výzdoba a výmalba sálků. V Milešově však takovéto rozdělení nenacházíme,“ vysvětlila Hana Velčovská v diplomním projektu Revitalizace hospodářského dvora v Milešově.

Současný stav maleb odpovídá dlouhodobě špatnému stavu objektu. Při pohledu vzhůru lze spatřit například Herkula, který od Atlanta přebírá nebeskou klenbu, nebo Putta s kotvou. Hlavním tématem maleb nad hlavou návštěvníka je oslava ctností a hrdinských činů.

V roce 2017 se začalo s rekonstrukcí. „Aktuálně je hotová prostřední střecha ze štípaného šindele, nyní se budou dělat dvě zbývající boční. Další rok plánujeme rekonstrukci výplně, fasády a instalaci oken. Potom bude objekt uzavřený a začne se pracovat na restaurování maleb ve vnitřku. Jeho původní vzhled mají památkáři zmonitorovaný, což by mělo rekonstrukci usnadnit,“ řekl tehdy Petr Křivánek, starosta Velemína. 

Volně přístupné byly i sklepní prostory. Klenuté stropy jsou díky nánosům zeminy níž, než byly původně. Chladná země a zastíněné prostory nabízejí příjemný chládek, ovšem jistou nevýhodou jsou právě ony snížené prostory a poněkud depresivní pocit způsobený opadávající omítkou, ze zdí vypadlými kameny či drolícími se cihlami. Na první pohled je jasné, že pokud se sáhne k rekonstrukci, bude potřeba desítek milionů korun. „Žádali jsme o dotaci, ale bohužel se nám ji nepodařilo získat,“ řekl místostarosta Velemína Petr Janda.

V pátek proběhlo v Milešově slavnostní vložení vzkazu pro budoucí generace do tubusu a uložení do báně věžičky na altánu v zámeckém parku.
FOTO, VIDEO: Do zámeckého glorietu v Milešově umístili poselství

Nedávno se kolem stavby objevilo lešení. Nejde však o dlouho plánovanou rekonstrukci, ale udržovací práce na střeše. „Je relativně nová a chceme, aby vydržela co nejdéle. Proto je potřeba o ni pečovat,“ řekl k aktuálnímu stavu Janda.

Gloriet u milešovského zámku

Kde stojí:
Gloriet je součástí zámeckého areálu v obci Milešov

GPS lokace:
50.5417758N, 13.9374150E

Kdy a kým byl postaven:
Postaven byl v létech 1701 – 1708, autor projektu není přesně znám, spekuluje se o Marku Antonínu Canevallovi

Kdy a jakou zažil největší slávu:
V průběhu 18. století sloužil zdejší šlechtě k odpočinku, hrám a relaxaci

Odkdy a proč chátrá:
Majitel, obec Velemín, nemá dostatek financí na revitalizaci objektu, který je zároveň památkově chráněn