Pozornost přitom poutá už z dálky. Dvanáctimetrová kruhová věž s cimbuřím ze světlé opuky a cihel dnes stojí opuštěná v hustých křoviscích nedaleko dálnice D8. Kdysi však bývala honosným sídlem bohatých bratrů Tschinkelových, kteří mimo jiné založili například továrnu na cikorku a později i na sladkosti v blízkých Lovosicích.

K honosnému sídlu, ze kterého dnes zůstaly jen zbytky obvodového zdiva, se přitom váže zajímavá historie. Bývalý větrný mlýn, který místní dnes nazývají Větrák, přivedl jednoho ze svých obyvatel dokonce do vězení. Na lovecký zámeček nechali stavbu holandského typu přestavět bratři Tschinkelové, zakladatelé lovosické továrny na cikorku a později i sladkosti.

Historie zámečku WindsorPrvní zmínky o větrném mlýnu holandského typu pocházejí z roku 1833. Podle všeho byl však založen už na přelomu 18. a 19. století. V roce 1843 zde byl mlynářem Ignaz Bertoni, posledním, kdo tu mlel obilí, byl mlynář Kunze, omylem vězněný v Terezíně. V roce 1870 mlýn koupili bratři Tschinkelové a přestavěli jej na lovecký zámeček zvaný Windsor. Na konci 80. let 19. století byl letohrádek prodán ve veřejné dražbě. Několikrát změnil majitele, až zůstal opuštěn a zchátral. Dnes má tři soukromé vlastníky.

První písemné zmínky o větrném mlýnu, jenž byl vystavěn na vyvýšeném místě s dobrými povětrnostními podmínkami, pocházejí z roku 1833. Podle některých informací byl však pravděpodobně založen už na přelomu 18. a 19. století. Sloužit měl především okolním obcím, tedy Siřejovicím, Vrbičanům a Keblicím. Jeho staviteli byli nejspíš majitelé Čížkovic, ke kterým právě Siřejovice v té době patřily.

„V roce 1843 na mlýně působil mlynář Ignaz Bertoni, jemuž v Siřejovicích patřil také dům," zmiňuje na svém webu Povětrník, který se věnuje historii větrných mlýnů v českých zemí, Petr Veselý.

Mlýn fungoval až do roku 1870, obilí mlel na jednom mlýnském složení. Dle historických pramenů se zdejší poslední mlynář jmenoval Kunze. K němu se také váže jedna z příhod, která s péčí o mlýn přímo souvisí.

  Větrný mlýn u Siřejovic si na lovecký zámeček Windsor nechali přestavět bratři Tschinkelové, zakladatelé lovosické DELI

„V blízkosti Strakovy kapličky na úpatí Humberka se v roce 1866, kdy vypukla vojna mezi Rakouskem a Pruskem, stala zajímavá příhoda. Tehdy byl na Větráku mlynářem Kunze. V ten osudný den seřizoval lopaty svého mlýna proti směru větru. Někdo na něho učinil hlášení u rakouských úřadů v pevnosti Terezín, že dává pruské jednotce smluvná znamení o pohybu rakouských vojáků.

Rakušané milého Kunze bez milosti zatkli a věznili ho v Terezíně až do doby, než pruská vojenská jednotka odtáhla a kdy se také prokázalo, že udání bylo zcela bezdůvodné," stojí v historii obce Siřejovice, vydané v roce 2006.

Kunze mlýn později opustil, nechal zpustošit a odstěhoval se do Prosmyk. V roce 1870 objekt prodal bratrům Tschinkelovým. Noví majitelé mlýn zrušili a vzápětí jej nechali přestavět podle vzoru anglických letohrádků na lovecký zámeček, kteří místní začali nazývat Windsor.

  Větrný mlýn u Siřejovic si na lovecký zámeček Windsor nechali přestavět bratři Tschinkelové, zakladatelé lovosické DELI

„Centrální věžovitá část byla upravena v interiéru, opatřena cimbuřím vysazeným na krakorcích a pokryta plochou střechou. Poté byl přestavěn přístavek před severním průčelím, k jižnímu průčelí byla přistavěna obdobná obdélná patrová budova, v obou podlažích po jedné místnosti," přiblížil provedené úpravy Jiří Úlovec v knize Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech.

Letohrádek vyvedený v novogotickém slohu, bělostné barvy a netypického tvaru prý býval atraktivní dominantou okolní krajiny. Jenže tomu tak už dlouho nemělo být.

V roce 1884 vypukla cukerní krize, která postihla i tak velké impérium, jakým byla firma bratrů Tschinkelových. Společnost nazvanou Synové Augusta Tschinkela založili Emmanuel, Anton a Franz už v roce 1856. Přes počáteční prosperitu především v produkci cikorky se bratři Tschinkelové dostali později do potíží a hrozil jim konkurz.

Tschinkelové„První c. k. rakouská továrna na kávové suroviny" tímto titulem se honosila firma Augusta Tschinkela založená roku 1806 v Chřibské. Právě Tschinkel přivezl do rakouské monarchie z Holandska výrobu cikorky, oblíbené kávové náhražky. S Lovosicemi neměla firma dlouho žádnou spojitost. Až v roce 1845 v nich začal jeden ze synů Anton pokusně pěstovat cukrovou řepu, čekanku a mrkev pro výrobu cikorky. V roce 1854 nechali bratří Tschinkelové postavit v Lovosicích továrnu na cikorku, dnešní DELI. Firma, která se tehdy jmenovala „Synové Augusta Tschinkela", ve městě později postavila další továrnu na kandované produkty s výrobou čokolády a cukrovinek.

„Podnik byl v roce 1884 prodán Anglobance ve Vídni za 242 tisíc zlatých a byl převeden na akciovou společnost. Tschinkelové byli ale nuceni odprodat i další majetky. Například mlýn v Prosmykách u Lovosic byl v roce 1885 prodán Kreditanstall za 16 550 zlatých. Anton Tschinkel ztratil v Dubí lázně i porcelánku," vzpomněl Josef Navrátil v Chřibském zpravodaji z listopadu roku 2013.

  Větrný mlýn u Siřejovic si na lovecký zámeček Windsor nechali přestavět bratři Tschinkelové, zakladatelé lovosické DELI

Ve veřejné dražbě byl prodán i zámeček Windsor. Už v roce 1886 ale Tschinkelové založili novou společnost pod původním názvem. V roce 1892 firma vyráběla čokoládu, kakao, kandované ovoce, kompoty a jemné čajové pečivo. V továrnách v Lovosicích a ve Vídni se také vyráběly ovocné bonbony.

Windsor už se ale nevzpamatoval. Od té doby několikrát změnil majitele, až zůstal zcela opuštěn. Stavba postupně chátrala a během první světové války, ale i po ní, využívali ubytování v objektu různí tuláci.

„Posledním jeho obyvatelem byl pravděpodobně výrobce hliněných předmětů, který žil ve sklepních prostorách letohrádku od roku 1928 do roku 1930," stojí v sepsané historii Siřejovic.

Z honosného sídla dnes zbylo jen torzo. Jeho nynějšími majiteli jsou podle výpisu z katastru nemovitostí Marie Hozmanová a František a Miroslava Manželovi z Průhonic a z Prahy. Soukromý pozemek je však veřejně přístupný.

Psali jsme: 1. díl seriálu: Vila Pfaffenhof

Opuštěná místaLákalo vás někdy překročit práh opuštěného stavení a dozvědět se o něm víc? Vydat se na vlastní pěst do spletitých labyrintů podzemních chodeb? Rozkrýt záhadu tajuplné zříceniny? V novém letním seriálu Litoměřického Deníku, který v novinách najdete vždy ve čtvrtek, vás na taková místa našeho regionu zavedeme. V prvním díle jste se mohli dočíst o opuštěné vile Pfaffenhof pod Radobýlem, dnes se věnujeme zřícenině větrného mlýnu u Siřejovic. A kam bychom se měli vydat už příští týden? Vaše tipy zasílejte na veronika.udatna@denik.cz.