Jak přiblížila tamní ředitelka Miroslava Melicharová, která zmíněnou češtinu na škole zároveň vyučuje, není legenda o svatém Václavu něco, po čem by žáci běžně sáhli. „Pokud ale text rozčleníte na části, dáte k nim jasné cíle, co vlastně se s ním má udělat, tak vidíte, že intenzivně pracují i děti, které z předmětu mají čtyřky. Žáci nesedí jen v lavici a nedělají, že poslouchají, co učitel říká. Každý dostane svůj pracovní list a úkol, který je schopen splnit a přitom si látku zapamatovat,“ vysvětlila ředitelka s tím, že pracovat se dá s různými typy textů.

Zdroj: DeníkRůzné výukové metody, které jsou k dětem přátelské, používá základní škola v Ploskovicích už dlouhodobě. „Nechceme pouze stát před dětmi s výkladem a pak je zkoušet. V tomto duchu již několik let absolvujeme vzdělávací akce a máme akreditaci na výuku Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, která pomáhá dětem rozvíjet kognitivní funkce. Zaměřujeme se také na hodnotové vzdělávání,“ nastínila Melicharová a připomněla, že všichni učitelé naposledy prošli intenzivním kurzem metod kritického myšlení, které nyní zařazují do výuky.

Nové metody práce s textem, které směřují k objevování a aktivizaci všech dětí ve třídě, začali v Ploskovicích uplatňovat i díky tomu, že škola se loni v září stala součástí projektu rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu. Ten má zvýšit kvalitu výuky a rozvíjet každého žáka. Projekt se především zaměřuje na společné profesní učení učitelů, které je propojené s učením žáků.

Spádová venkovská devítiletka má také tu výhodu, že ve třídách je menší počet žáků, než je obvyklé hlavně ve městech. Při počtu od 10 do 20 dětí mohou učitelé s každým pracovat individuálně.

„Umíme se věnovat dětem, které mají nějaký problém, ale pracujeme také na tom, abychom se lépe věnovali i těm nadaným a jejich talent ještě více rozvinuli. Další aktivity například v podobě vzdělávacích výzev připravujeme pro nadané žáky už od příštího školního roku,“ doplnila Melicharová.

Součástí školy je také mateřinka. Ta původně sídlila v jedné z místností stávající školní budovy v areálu ploskovického zámku. Před nedávnem se však přestěhovala do zbrusu nového objektu. „Školka byla v poměrně nevyhovujících prostorech, které jsme se sice snažili vylepšovat rekonstrukcemi, ale pořád to bylo málo. Byli jsme omezeni i prostorem a kapacitou,“ připomněla ředitelka.

Nová školka, postavená za zhruba 30 milionů, má nyní dvě třídy s kapacitou pro 48 dětí.