Návštěvy na ostatních odděleních jsou zatím na zvážení osob navštěvujících hospitalizované pacienty.