Zákaz se dotkne především zahrádkářů, kteří mají podél Modly zahrádky a používají vodu pro zalévání.

Na území správního obvodu města Lovosice platí zákaz odběru povrchových vod ještě v případě Milešovského potoka, a to také prakticky na celé délce jeho toku.