Zastupitelé zvednutím ruky rozhodli, že chtějí, aby si město za partnera vzalo litoměřickou firmu Expo CZ. Ta byla jediným uchazečem, která předložila nabídku. Nikdo jiný se do soutěže nepřihlásil, a to ani dlouholetý nájemce, firma Výstavy. Jako důvod uvádí, že podmínky stanovené městem neumožňují podnikatelskou činnost – výstavnictví.

A právě o to, zda výstaviště Zahrada Čech bude sloužit pro výstavy, anebo pro jiné účely, se podle zastánců „tradice“ nyní hraje.

„Zastupitelé zvednutím ruky odhlasovali začátek zániku výstavnictví a Zahrady Čech, která má šedesátiletou tradici. Je mně z toho smutno,“ konstatoval po odchodu ze zasedání Jiří Chládek, jednatel současného provozovatele výstav.

Proti verdiktu, aby město nyní vybralo nového provozovatele výstaviště, byly i desítky lidí, kteří se rozhodli veřejné zasedání zastupitelstva navštívit.
Promítaná prezentace zástupců Expo CZ je však nenadchla. Zakřiknuti byli i koaliční zastupitelé, které evidentně hromadná návštěva veřejnosti překvapila. Z původně formálního hlasování se stala dvouhodinová emotivní diskuse, která vygenerovala mnoho otázek.

Deník získal podklady o soutěži i projekt firmy Expo CZ. Jaké je zjištění?

Město Litoměřice vyhlásilo soutěž podle obchodního zákoníku, nikoliv podle zákona o veřejných zakázkách. Vyhnulo se tak striktním podmínkám i případným stížnostem vyplývajících podle tohoto zákona. V oznámení se píše, že je vyhlášena soutěž na výběr partnera a současně je zveřejněn záměr pronajmout nemovitý majetek.

Jako hodnotící kritéria byla stanovena 45 procenty investice poskytnutá účastníkem společnosti, která vznikne ve spolupráci s městem (obchodní podíl u s.r.o. je 50 na 50 procent). Podnikatelský záměr činí 45 procent a reference účastníka jen 10 procent.

Vzhledem k tomu, že se přihlásila pouze jedna společnost Expo CZ, podle těchto kritérií se nehodnotilo. Město si jen u právníka nechalo zadat posouzení, zda firma splnila podmínky. Radní a posléze zastupitelé spolupráci odhlasovali.

Zahrada Čech s.r.o.
Z dokumentů vyplývá, že model bude nastaven takto: vznikne Zahrada Čech s.r.o., jejímž vlastníci bude Město Litoměřice a Expo CZ. To je účelově založená firma bez jakékoliv historie před vyhlášením soutěže. Založili ji tři subjekty – Gardenline s.r.o., fyzická osoba Ing. Radek Luka a MAAD Group s.r.o. I tato firma nemá účetní ani podnikatelskou historii, vznikla v listopadu 2010. Zkušenosti s výstavnictvím chybí.

Nově vzniklá firma Zahrada Čech s.r.o. má městu platit roční pronájem za výstaviště 4 miliony ročně a licenci za ochranou známku Zahrada Čech ve výši 340 tisíc Kč ročně. Naopak město, jako společník, vloží pouze 100 tisíc korun do základního kapitálu. Vše ostatní má být na firmě Expo CZ.

Z vítězného projektu vyplývá, že společnost chce jako investici vložit do základního jmění 10 milionů korun. Avšak v projektu se píše, že vklad je poskytnut na 20 let, a to bezúročně. Po ukončení činnosti firmy bude ale vklad vyplacen vkladateli, navýšen o inflaci za období od poskytnutí po ukončení činnosti firmy. Expo CZ dále slibuje kapitálový vklad ve výši 30 milionů korun, který má být k dispozici v roce 2013. Opět je ale poskytnut na 20 let a jak se v dokumentu píše, bude postupně splácen (poskytovateli) včetně úrokové míry.


Jitka Matoušková, jednatelka firmy Výstavy s.r.o., řekla:

„Obavy o výstaviště projevili občané, zastupitelé nikoliv“

Jednatelka společnosti Výstavy Jitka Matoušková po jednání zastupitelů poskytla rozhovor.

Jaké máte pocity z veřejného zasedání, na kterém zastupitelé odhlasovali spolupráci s firmou Expo CZ?
Jsem z toho smutná. Obavy o výstaviště projevili pouze občané, zastupitelů se to moc netýkalo. Mohu říci, že jim to bylo trošku jedno.

Proč se nepřihlásila vaše firma Výstavy?

My už jsme to několikrát deklarovali. Nelze jednou větou říci, proč jsme se nepřihlásili. Zadávací podmínky byly obsáhlé a když budeme probírat bod po bodě, tak byly pro nás nemožné, abychom jim vyhověli. Nejsme schopni takto nastavené podmínky akceptovat.

Jak hodnotíte to celé výběrové řízení?
Je s podivem, že se zastupitelé nepodivili nad tím, jak bylo výběrové řízení nastaveno. Vybrali někoho, kdo vůbec není z profese. Expo CZ je firma, která nemá vůbec žádnou historii v podnikání ve výstavnictví a přesto oslovila litoměřickou radnici a ta ji vyslovila důvěru. Věřme tomu, že jejich úmysly jsou opravdu čisté.

Představitelé města se vyjádřili v tom smyslu, že by s vámi chtěli nějakou formou spolupracovat. Je to reálné?
Nikdy jsme se nebránili komunikaci. Ta informace, která zazněla na zastupitelstvu, je pro mě nová. Z úst místostarosty zaznívaly nějaké přísliby, ale to je záležitost nových společníků.

Tato sezona ve vaší režii ještě proběhne?
Ano. Všechny výstavy z našeho výstavního kalendáře se uskuteční tak, jak je naplánováno. Co bude dále, to už není v našich silách.

Končí tedy i farmářské a vánoční trhy?
Ty, které jsme my organizovali, tak ano. Město říká, že je vše právně čisté, ale ono tomu tak není. Kromě značky Zahrada Čech je všechno ostatní v našem vlastnictví. Dělat dneska výstavu Můj dům, můj hrad bude problematické. My na to máme know-how. I Tempo atd.


Ladislav Chlupáč (ODS), starosta Litoměřic, řekl:

„Pravidla jsou nastavena tak, že majetek zůstává městu“

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS) poskytl rozhovor.

Proč jste se rozhodli nyní vybrat firmu Expo CZ za obchodního partnera města?
My jsme nechtěli dalších pět let čekat. Ano, probíhaly by výstavy. Ale my potřebujeme revitalizovat areál. Některé pavilony jsou ve velmi špatném stavu, kdy je potřeba větší rekonstrukce. Pokud bychom čekali, tak rekonstrukce by mohla být už zbytečná. My nechceme, aby to skončilo demolicí těch objektů.

Bude ve smlouvě s partnerem zakotveno například předkupní právo na prodej výstaviště? Může se stát, že za deset let dojde k prodeji?
Já nechci komentovat smlouvu, která není. Podmínky tam budou takové, že městu budou zaručovat zachování stoprocentního vlastníka majetku. Není to o tom, že by tam mělo být zahradní centrum místo výstavnictví, což rovněž na zastupitelstvu zaznělo. Ta plocha zůstane stejná a nejsme blázni, aby tomu bylo jinak.

Lze zaručit, že na Expo CZ nejsou napojeni někteří zastupitelé? Takových příkladů v Česku máme hodně. Třeba Mostecká uhelná společnost a Appian. Také to měl být bohatý americký investor a dnes víme, jak to je. Výstaviště jsou lukrativní pozemky.
Nemám jedinou indícii, že by něco podobného bylo. Znovu opakuji. Ta pravidla jsou nastavena tak, že majetek zůstává městu.

Ta společnost provozující výstaviště bude na jak dlouho?
To bude součástí smlouvy, kde bude ustanovena jasně doba.

A město pronajímá té společnost pozemky?
Ano, je to tak.

Ochranná známka Zahrada Čech zůstává městu?
Ano, bude nadále města.

Ale ostatní známky jako Můj dům, můj hrad nejsou města, takže to skončí?
Nemusí to skončit. Existuje pořád možnost jednání s firmou Výstavy s.r.o. Dvakrát jim to bylo nabídnuto, zaznělo to i na zastupitelstvu.