„Podle průzkumu u firem by už nemělo dojít k většímu počtu propuštěných zaměstnanců a postupem času se očekává stabilita a vytváření nových pracovních míst,“ uklidňuje Andrea Valešová z litoměřického úřadu práce.

Za poslední více než rok nebyla situace na Litoměřicku, stejně jako v jiných okresech, co do nezaměstnanosti příliš ideální. Oproti loňskému roku se k začátku března letošního roku zvýšila míra nezaměstnanosti o více než 3 %.

Valešová vysvětluje, že to bylo způsobeno ekonomickou krizí, která se dotkla především automobilového průmyslu. Pro ten vyrábí mnoho firem z lovosické průmyslové zóny.

„Došlo k utlumení výroby. Firmy nové uchazeče nenabíraly a naopak hodně propouštěly. V evidenci úřadu práce vzrostl počet evidovaných mužů,“ vysvětluje Andrea Valešová nejvýraznější změny na místním trhu práce. Utlumení výroby a propuštění postihlo i jiné firmy v okrese.

Po první vlně propouštění vlivem ekonomické krize přišla vlna druhá, která dopadla na další zaměstnavatele v oblasti služeb.

Nezaměstnanost by již růst neměla. „Během lednové a únorové kulminace počtu nezaměstnaných v okrese Litoměřice se dá předpokládat pozvolný úbytek uchazečů z evidence úřadu práce a návrat zpět na pracovní trh,“ vyjadřuje své předpoklady k budoucímu vývoji mluvčí.

Svou roli podle ní hraje i počasí. S jarním počasím totiž opět začíná přibývat i sezonních nabídek ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví či rostlinné výrobě. Postupně dochází opět k oživení výroby v průmyslové zóně i u ostatních firem na trhu práce v okrese Litoměřice.

Tíživou situaci propuštěných lidí se úřad práce snažil částečně řešit nabídkou finanční pomoci a především možnosti zařazení propuštěných zaměstnanců do projektu Evropského sociálního fondu s názvem „Vzdělávejte se!“.