Pravidla pro startovací byty jsou zveřejněna na webových stránkách města. Zájemci o tento typ bydlení na dobu určitou 5 let si mohou vyzvednout formulář „Žádost o nájem startovacího bytu“ u odboru MH a dopravy MěÚ ve Štětí, Mírové náměstí 163, 1. poschodí, kancelář č. 16 u pí. Šmejkalové, nebo je možné formulář stáhnout z webových stránek města.

Pokud žadatel splní podmínky dané v žádosti o startovací byt, bude zaevidován a písemně mu bude sděleno pořadové číslo jeho žádosti. Startovací byty se uvolňují průběžně, ale k 1. 9. 2009 bude ukončen nájem zbylým uživatelů, kterým RM odsouhlasila ještě jeden rok užívání startovacího bytu, a proto další volné byty budou k dispozici od září 2009.