Doksany jsou místem, kde byla princezna Anežka vychovávána a vzdělávána. V blízkosti řádových sester premonstrátek tu prožila asi dva roky. Před více než dvaceti lety se zde konala jedna z největších povolených oslav jejího svatořečení v Čechách. Bylo to v době, kdy ji v Římě papež Jan Pavel II. kanonizoval. I tentokrát se do Doksan chystají poutníci, aby významnou českou světici poprosili o přímluvu za náš národ, za rodiny a za mnohé další osobní úmysly.

„Jsem velký ctitel patronů české země, mezi které patří i Anežka Česká. V listopadu 1989 jsem přijel se svojí rodinou na slavnost do Doksan, protože se schylovalo k něčemu, co bylo v režii také Anežky Přemyslovny. Změny očekával, myslím, celý národ a zvlášť věřící lidé. Do Doksan tehdy přijelo obrovské množství lidí. Bydlel jsem v Praze a v té době se mi narodil třetí syn, kterého jsme měli v kočárku s sebou. Svatou Anežku jsme tehdy prosili o přímluvu u Pána Boha za duchovní obnovu národa,“ vzpomíná na slavnost Petr Alexa z Libochovan.

„Teď pojedu na pouť do Doksan znovu. Tentokrát chci svatou Anežku prosit v podstatě o to samé, protože cítím, že je český národ opět v krizi - duchovní, morální a politické. Vždycky je za co prosit. Lidi by si měli uvědomit, že Anežka Česká a ostatní čeští patroni se za nás přimlouvají, a tato pouť by měla být projeveným vděkem za to, že máme přímluvce u Pána Boha,“ dodal.

Program pouti začíná v pátek v půl páté odpoledne nešporami, od 17 hodin pokračuje mší svatou, kterou celebrují strahovský opat Michael Pojezdný a velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Po večerní adoraci je pro poutníky přichystán hudební koncert v románské kryptě kostela. Páteční program zakončí noční vigilie.

Poutní mši svatou zde bude v sobotu od 10.30 hodin sloužit litoměřický biskup Jan Baxant. Sobotní program ale začíná již od 8 hodin ranními chválami a růžencem s písněmi. Zajímavým bodem programu jistě bude přednáška profesora Petra Piťhy od 13.30 hodin na téma Sv. Anežka Přemyslovna, naše svoboda a budoucnost. Souběžně s ní je připraven program pro děti nazvaný O poklad Anežky České. Program zakončí koncert varhaníka Vladimíra Roubala a Jana Vernera a slavnostní svatodušní nešpory.

Autorka: Jana Michálková