Měli příležitost navštívit pracoviště praktického vyučování SŠ pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích a přímo se zapojit do přípravy pokrmů a sváteční tabule. Jejich mentory byli žáci oboru hotelnictví a turismu, kteří si tak plnili svou ročníkovou práci.

Hosté připravovali velikonoční nádivku a vajíčkovou pomazánku, zdobili beránka a nakonec vše ochutnali a vzorek odvezli i svým rodičům.